Privacy statement

We and Work cvba (hierna WaW genoemd) vertrekt van zijn basiswaarde RESPECT in alles wat het doet en onderneemt.

Persoonsgegevens van medewerkers, kandidaten en uitzendkrachten

WaW behandelt persoonsgegevens van medewerkers, kandidaten en uitzendkrachten vertrouwelijk en gebruikt ze in het kader van de visie en missie van WaW: meer kansen creëren op werk. De gegevens verstrekt door medewerkers, kandidaten en uitzendkrachten worden alleen gebruikt om werkkansen te creëren, zowel door WaW als door potentiële werkgevers, gebruikers of inleners, en door officiële en privéondernemingen die een rol spelen bij de arbeidsbemiddeling en gegevensverwerking. Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden met een gerechtvaardigd belang in het kader van de visie en missie van WaW.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor deze doelen: 

 • Uw profiel en geschiktheid beoordelen voor een job als uitzendkracht, kandidaat of vaste medewerker bij één van onze klanten of bij WaW.  Daarvoor kunnen ook referenties genomen worden bij uw vorige werkgevers.
 • Werkaanbiedingen voorstellen en/of informatie geven over de dienstverlening en andere activiteiten van WaW, inclusief marketingacties en promoties. 
 • Personeelsbeheer en loonadministratie correct kunnen uitvoeren. 
 • Aanbieden van opleiding en persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten. 
 • Managementinformatie en managementrapportage: onder meer interne controle, bedrijfsveiligheid, audits en accountantscontrole. 
 • Subsidies en vrijstelling van bedrijfsvoorheffing aanvragen 
 • De wet- en regelgeving naleven op vlak van arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, nationale en internationale wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

WaW gebruikt ook persoonsgegevens van zakelijke relaties, zoals klanten, opdrachtgevers, leveranciers en verkopers, enkel in het kader van zijn visie en missiemeer kansen creëren op werk.

De persoonsgegevens van zakelijke relaties worden verwerkt voor onder meer deze doeleinden: 

 • Aanbiedingen en/of informatie geven over de dienstverlening en andere activiteiten van WaW inclusief marketingacties en promoties. 
 • Een zakelijke relatie onderhouden en een dienstverleningsovereenkomst afsluiten en onderhouden. 
 • De prestaties van de werknemers die opdrachten uitvoeren bij de opdrachtgever beheren.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens en functie.

Vertrouwelijke informatie

In het kader van dit privacy statement worden volgende gegevens als vertrouwelijke informatie beschouwd: 

 • Alle informatie die niet publiek is. Vertrouwelijke informatie die wederrechtelijk publiek werd gemaakt wordt ook beschouwd als vertrouwelijke informatie. 
 • Alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Toegang tot vertrouwelijke Informatie

WaW verbindt zich ertoe om op geen enkele manier vertrouwelijke informatie bewust of onbewust te delen met onbevoegde personen. WaW zal deze vertrouwelijke informatie ook nooit gebruiken in het nadeel van de betrokkene of voor een ander doel dan zijn opdracht.

Recht op verzet

Een betrokkene kan altijd gebruikmaken van het recht op verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit is mogelijk op voorwaarde dat er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) van de Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht op verzet.

Indien de persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing, kan de betrokkene zich te allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing.

De betrokkene is eveneens gerechtigd om te allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering te bekomen van zijn persoonsgegevens of de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te verbieden, indien ze - gelet op het doel van de verwerking - onvolledig zijn of niet ter zake doen of indien ze na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De betrokkene oefent zijn recht op verzet uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan WaW . Dit kan per post of per e-mail.

Nog vragen?

Als betrokkene verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van uw gegevens binnen dit kader.
Met uw vragen over privacy en GDPR kunt u terecht bij info@waw.jobs.

Close
WaW Jobs gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
OK