Welke bedrijfsvoorheffing kan ik kiezen als uitzendkracht?

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de inkomstenbelastingen die je als  werknemer verplicht moet betalen. Per opdracht wordt er door de werkgever een percentage op het belastbaar loon (brutoloon - RSZ) ingehouden. Nadien wordt die bedrijfsvoorheffing verrekend in jouw belastingafrekening.

Als uitzendkracht kan je zelf dat percentage kiezen. Het minimum is 11,11%, het maximum dat WaW kan afhouden bedraagt 40%.

Hoe kan je dat percentage nu het beste kiezen?

Het is zo dat de bedrijfsvoorheffing en belastingen nauw samenhangen met jouw persoonlijke fiscale situatie. Jouw loon is hierin een cruciaal element. De bedrijfsvoorheffing stijgt mee met de schaal waarin je belastbaar loon zich bevindt. Verder wordt er ook rekening gehouden met je burgerlijke staat, gezinssamenstelling of andere gezinslasten.
Als je een lager percentage kiest, houd je elke maand netto meer over van je loon. Dat lijkt interessant, maar de kans dat je moet bijbetalen bij de afrekening van de personenbelasting is dan wel reëel. Daarom raadt WaW je toch aan om het percentage te verhogen. De standaard die we hanteren is 20%. 

Als je dit graag wil wijzigen, neem dan zeker contact op met admin@waw.jobs.

Close
WaW Jobs gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
OK