Wat gebeurt er als ik ziek ben tijdens mijn arbeidsovereenkomst?

Word je als uitzendkracht ziek? Verwittig dan meteen WaW. Op onze beurt brengen we onmiddellijk het bedrijf waar je uitzendwerk doet op de hoogte.

Vroeger moest je bij ziekte jouw werkgever binnen de 48 uur een ziektebriefje bezorgen. De wetgeving is veranderd in november 2022. Nu moet je geen ziektebriefje meer indienen als je maar één dag afwezig bent. Opgelet: deze vrijstelling van een ziektebriefje voor dag één kan je maximaal drie keer per jaar inzetten. De vrijsteling geldt zowel voor ziekte van één dag als voor de eerste dag van een langere ziekteperiode. De regel geldt ook bij herval en dus bij elke nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid.

Als je langer dan één dag ziek bent, moet je vanaf dag twee en binnen de 48 uur naar de dokter gaan en WaW een ziektebriefje bezorgen. Verwittig ook altijd je eigen ziekenfonds. 

Jouw uitbetaling als uitzendkracht bij ziekte is gewaarborgd door duidelijke voorschriften die WaW strikt naleeft. De specifieke regeling is vrij complex en hangt onder meer af van de tijd die je als uitzendkracht voor WaW werkt en van de duur van je ziekteverlof. Je vergoeding varieert naargelang die omstandigheden: 

 • Werk je minder dan een maand aansluitend en je wordt ziek, dan betaalt je mutualiteit je vergoeding. Wat jij daarvoor zelf in orde moet brengen is de aangifte bij de mutualiteit met het originele ziektebriefje van de dokter. WaW doet op zijn beurt een digitale aangifte van jouw ziekte. Je mutualiteit berekent dan jouw vergoeding en betaalt ze uit.
 • Werk je meer dan een maand aansluitend en je wordt ziek, dan heb je recht op gewaarborgd loon, op voorwaarde dat je deze voorwaarden hebt nageleefd:
  • Verwittig meteen een WaW-medewerker telefonisch van je ziekte. Doe dat zo snel mogelijk en altijd vóór het uur waarop je normaal je werk zou starten.
  • Als je slechts één dag ziek bent hoef je geen ziektebriefje binnen te brengen, tenzij je al drie keer per jaar gebruik gemaakt hebt van de vrijstelling van een ziektebriefje voor dag één. Vanaf dag twee van je ziekte bezorg je wel een arbeidsongeschiktheidsattest aan WaW en dat binnen een termijn van 24u vanaf het uur waarop je normaal je werk zou starten. Je bezorgt ons dit medisch attest via mail op admin@waw.jobs of per post aan het WaW-kantoor waar je tewerkgesteld bent. Doe dit dus meteen, want als dat niet gebeurt heb je geen recht op gewaarborgd loon!
  • Tijdens je ziekteperiode kan vanaf dag één een controle plaatsvinden door de controlearts. Als de controlearts jou niet thuis aantreft, zal hij/zij een bericht bij je achterlaten en zal je je zelf bij de controlearts moeten aanmelden op de aangegeven datum en uur. Indien je je niet meldt op deze afspraak ben je onwettig afwezig en zal er geen gewaarborgd loon betaald worden. 
 • Word je ziek tijdens je werk? WaW betaalt altijd alle niet-gepresteerde uren van de dag waarop je ziek wordt op het werk, ongeacht of je nu meer of minder dan een maand aansluitend voor ons werkt.

Betaling

 • Tijdens de eerste 7 dagen heb je recht op het gewaarborgd loon dat gelijk is aan 100% van het brutoloon.
 • Ben je een tweede week ziek tijdens je contract, dan krijg je ook het gewaarborgd loon betaald. Dat bedraagt 85,88 % van het brutoloon voor arbeiders, 86,93 % voor bedienden en 100 % voor bedienden met 3 maanden anciënniteit.
 • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid heb je in bepaalde gevallen recht op een tegemoetkoming van het Sociaal Fonds voor Uitzendmedewerkers.
Close
WaW Jobs gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
OK