Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Wat gebeurt er als ik ziek ben tijdens mijn arbeidsovereenkomst?

Word je als uitzendkracht ziek? Verwittig dan meteen WaW. Op onze beurt brengen we onmiddellijk het bedrijf waar je uitzendwerk doet op de hoogte. Ga daarna naar de dokter en bezorg ons binnen de 48 uur een doktersbriefje. Verwittig ook altijd je eigen ziekenfonds. 

Bij ziekte gelden duidelijke voorschriften die WaW strikt naleeft. De specifieke regeling is vrij complex en hangt onder meer af van de tijd die je als uitzendkracht voor WaW werkt en van de duur van je ziekteverlof. Je vergoeding varieert naargelang de omstandigheden: 

 • Werk je minder dan een maand aansluitend en je wordt ziek, dan betaalt je mutualiteit je vergoeding. Wat jij daarvoor zelf in orde moet brengen is de aangifte bij de mutualiteit met het originele ziektebriefje van de dokter. WaW doet op zijn beurt een digitale aangifte van jouw ziekte. Je mutualiteit berekent dan jouw vergoeding en betaalt ze uit.
 • Werk je meer dan een maand aansluitend en je wordt ziek, dan heb je recht op gewaarborgd loon, op voorwaarde dat je deze voorwaarden hebt nageleefd:
  • Verwittig een WaW-medewerker telefonisch van je ziekte vóór het uur waarop je normaal je werk zou starten.
  • Bezorg een arbeidsongeschiktheidsattest aan WaW binnen een termijn van 24u vanaf het uur waarop je normaal je werk zou starten. Je bezorgt ons dit medisch attest via mail op admin@waw.jobs of per post aan het WaW-kantoor waar je tewerkgesteld bent. Doe dit dus meteen, want als dat niet gebeurt heb je geen recht op gewaarborgd loon!
  • Tijdens je ziekteperiode kan een controle plaatsvinden door de controlearts. Als de controlearts jou niet thuis aantreft, zal hij/zij een bericht bij je achterlaten en zal je je zelf bij de controlearts moeten aanmelden op de aangegeven datum en uur. Indien je je niet meldt op deze afspraak ben je onwettig afwezig en zal er geen gewaarborgd loon betaald worden. 

Belangrijk om weten is dat als je ziek wordt op je werk WaW alle niet-gepresteerde uren van die dag altijd betaalt, ongeacht of je nu meer of minder dan een maand aansluitend voor ons werkt.

Betaling

 • Tijdens de eerste 7 dagen heb je recht op het gewaarborgd loon dat gelijk is aan 100% van het brutoloon.
 • Ben je een tweede week ziek tijdens je contract, dan krijg je ook het gewaarborgd loon betaald. Dat bedraagt 85,88 % van het brutoloon voor arbeiders, 86,93 % voor bedienden en 100 % voor bedienden met 3 maanden anciënniteit.
 • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid heb je in bepaalde gevallen recht op een tegemoetkoming van het Sociaal Fonds voor Uitzendmedewerkers.
Close
WaW Jobs gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?